News

ข่าวดีชาวนาเตรียมเฮ! นับถอยหลังอีก 1 วัน คลังโอนเงิuชดเชยต้นทุน500บาทต่อไร่

ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ วันนี้วันที่ 15 กันยายน นับถอยหลังอีก 2 วันเท่านั้น ล่าสุดที่ BKN News ทราบมาคือเมื่อวันที่ 13 กันยายนนายอุตตม สาวนายน รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมร่วมคณะทำงานเร่งรัดติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่า

“หลังจากกระทรวงเกษตรฯส่งรายชื่อเกษตรกรลงทะเบียนการปลูกข้าวนาปี 2562/2563 ให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายในอีก 1 วันข้างหน้า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงิuชดเชยต้นทุน 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ วงเงิuตั้งไว้ 25,000 ล้านบาท”

ถ้าถามว่าความสุขคืออะไร เราคงได้คำตอบที่แตกต่างและหลากหลายกันไป เพราะแต่ละคนย่อมมีมุมมองต่อความสุขที่ไม่เหมือนกันความสุขเกิดขึ้นได้จากหลายเหตุปัจจัย ทั้งปัจจัยภายนอก เช่น สภาพแวดล้อม บรรยากาศ สิ่งเร้าและกระตุ้น ปัจจัยภายในคือความคิด ความรู้สึก และสภาวะทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล

ด้วยเหตุนี้บางครั้งเราจึงอาจพบเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของชาวนายากจนไม่แตกต่างจากรอยยิ้มของเศรษฐีผู้มั่งคั่ง บางคนอาจบอกว่าความสุขเกิดจากการได้มาซึ่งสิ่งที่ปรารถนาและความสมหวังในสิ่งต่าง ๆ แต่ความสุขก็เกิดขึ้นได้จากความพอใจหรือยินดีกับสิ่งที่มีในปัจจุบัน แม้จะไม่ได้ในทุกสิ่งที่คาดหวังก็ตาม

โดยแนวทางการช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรอ”ธ.ก.ส.จะทยอยส่งเงิuเข้าบัญชีหลังจากตรวจสอบรายชื่อถูกต้องแล้ว เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เงิuในช่วงปลายปีและลดภาระต้นทุน นอกจากนี้ การช่วยลดต้นทุนเกษตรกรแล้ว ยังมีแบงก์ รั ฐ ธนาคารอาคารสง เ ค ร า ะ ห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส.เตรียมปล่อยสินเชื่อโครงการพิเศษช่วยเหลือรายย่อยในช่วงปลายปี”นายอุตตม กล่าว

นอกจากนี้ ยังหารือกับคณะทำงานเตรียมนโยบาย “ชิมช้อปใช้” เตรียมการเปิดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงิu 1,000 บาท เริ่มเปิดลงทะเบียน 23 กันยายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หลังจากเดินหน้าแผนเชิงรุกรับสมัคร มีร้านค้า ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการ 32,000 ราย เมื่อครบกำหนดเปิดลงทะเบียน คาดว่าจะครบตามเป้าหมาย 40,000 ราย ในวันที่ 20 กันยายนนี้

เมื่อรวมกับร้านค้ารายเดิมในโครงการบัตรสวัสดิการฯ จะมีผู้ประกอบการกว่า100,000 รายเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 17 กันยายน 3 หน่วยงานทั้งกรมบัญชีกลาง การท่องเที่ยวฯ ธนาคารกรุงไทยเตรียมเปิดงานใหญ่แนะนำร้านค้ารับชำระการใช้จ่ายเงิu และแผนที่ท่องเที่ยวที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

และการส่งเสริมใช้เงิuผ่านแอปเป๋าตัง และการรับชำระเงิuผ่านแอปถุงเงิuของร้านค้า นับเป็นกลไกสำคัญที่ต้องใช้รองรับนโยบายในการช่วยเหลือของภาค รั ฐ เพิ่มเติม ไม่ใช่ทำเพียง 2 เดือนท้ายปีอย่างแน่นอน เพื่อส่งเสริมสังคมไร้เงิuสด

ด้านนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กรณีร้านค้าเป็นห่วงว่า หากเข้าร่วมโครงการ “ชิมช้อปใช้” แล้ว ต้องเสียภาษีเพิ่มเติม ยืนยันว่าการเติมเงิuไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับการท่องเที่ยวจะได้รับเงิuคืuกลับมาอีกร้อยละ 15 เป็นเงิuงบประมาณที่ รั ฐ บาลตั้งเอาไว้ชดเชยเพื่อการท่องเที่ยว ไม่เกี่ยวกับภาระภาษีของร้านค้าที่ต้องเสียเพิ่มเติม และยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องติดป้าย “ชิมช้อปใช้” เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ

ที่มาของข้อมูล แนวหน้า

เรียบเรียงโดย BKN News

Facebook Comments