Think

โยมไม่ต้องเอาเงินมาให้เยอะแยะหรอกวัดนี้ไม่รับ บริจาค ใดๆ ทั้งสิ้น เอาเงินไปเลี้ยงดูพ่อแม่ดีกว่า

โลกปัจจุบันยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่มีความเชื่อว่าการทำบุญเยอะๆ บ ริ จ า ค เยอะๆ จะช่วยให้ตนนั้นได้บุ ญ มาก ได้ความดีความชอบมาก และจะได้ไปเกิดใน ภ พ ภู มิ ที่ดีต่อไป

แต่วันนี้ BKN GUIDE มีข้อคิดดีๆ จากหลวงปู่ทุยมานำเสนอค่ะ

ถึงแม้หลวงปู่ทุยจะดุในแง่เจ้าระเบียบ และ รั ก ษ า ข้อวัตร-ปฏิปทาอย่างเข้มงวดกวดขัน แต่ก็มี “ พ ร ะ -เณร” พากันหลั่งไหลเข้ามาจำพรรษาเพื่อศึกษากับท่านมากขึ้น เพราะสิ่งที่ท่านสอนสั่งนั้นมุ่งอรรถธรรมจริงๆ

“คำสอนจากหลวงปู่ทุย” แห่งวัดป่าดานวิเวก หลวงปู่ทุย หรือ พ ร ะ อาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร เจ้าสำนักวัดป่าดานวิเวก หรือวัดดงศรีชมภู จังหวัดบึงกาฬ หลวงปู่ทุยท่านเป็นคนรักธรรมชาติ หลังจากฝึกกรรมฐษนจนสำเร็จหลวงปู่ขาวจึงได้แนะนำท่านธุดงค์วัดมาที่ดงสีชมภูเมื่อปี 2509 หลังจากที่อยู่ที่นี่ได้ 2 ปี ก็ตั้งเป็นวัดป่าดานวิเวกขึ้นในปี 2511

หากจะเอ่ยถึงสำนักวัดป่าที่ยัง รั ก ษ า ข้อวัตร และปฏิปทา ธรรมเนียมของ พ ร ะ ป่า ที่เข้มข้นที่สุดในยุคนี้ ต้องกล่าวถึง สำนัก “วัดป่าดานวิเวก (วัดดงศรีชมภู) ” อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เนื่องจากเป็นวัดที่คงปฏิปทาสาย พ ร ะ ป่า ที่หาได้ยากยิ่งมากในปัจจุบันนี้…โดยมี หลวงปู่ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร เป็นผู้อบรมสั่งสอน..

หลวงปู่ทุยท่าuมักจะเทศน์สอนบอกชาวบ้านว่า โยมอย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัดเพราะจะทำให้ พ ร ะ ต้องมีค่าใช้จ่าย พ ร ะ ไม่มีรายได้อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าจะดีกว่า หรือ โยมที่มาวัดขออย่าอีกทึกเสียงดัง มาอยู่วัดให้ทำสามธิฝึกจิตได้บุญกว่ามานั่งกราบ พ ร ะ อีกนะโยม

หากใครที่เคยมากราบหรือสนทนาธรรมกับท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ท่านเป็น พ ร ะ สมถะ ถึงแม้ว่าท่านจะเจ้าระเบียบอยู่ใน พ ร ะ ธรรมวินัย พ ร ะ เณรทั้งหลายก็อยากมาศึกษาธรรมมะกับท่าน เพราะชอบใจในข้อวัตรปฏิบัติที่หลวงปู่วางไว้และเพื่อมุ่งอรรถมุ่งธรรมจริงๆ

หลวงปู่ท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า “โยมไม่ต้องมา บ ริ จ า ค เงินให้วัด โยมเอาเงินไปปดูแลพ่อแม่จะได้บุญมากว่าเอามาให้วัด เรื่องเงินทองนะไม่สำคัญฆราวาสมีศีล 5 เท่านั้นพอ”

วัดจะไม่ใช้ไฟฟ้าและระบบน้ำประปา พ ร ะ และเณรจะช่วยกันไปตักน้ำมาใส่ในโอ่งสำหรับไว้ใช้ เมื่อไม่มีไฟฟ้าและประปาใช้ จึงไม่จำเป็นเลยที่ญาติโยมจะต้องมา บ ริ จ า ค เงินเข้าวัด

ทังนี้ในปัจจุบันเงินทองสำคัญแต่จริงทำให้คนลืมว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่ บางวัดมุ่งเทศนาชวนเชื่อแต่เรื่องการ บ ริ จ า ค เงินจนลืมความสำคัญของคำสอน แต่สำหรับหลวงปู่แล้วยังคงเป็น พ ร ะ ธรรมดา และเป็นที่เลื่อมใสของชาวพุทธอยู่เสมอ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : หลวงปู่ทุย แห่งวัดป่าดานวิเวก

เรียบเรียงโดย BKN GUIDE

Facebook Comments